Мыйзам долбоорлору

Министерство экономики и антимонопольной политики КР выносит на общественное обсуждение проект постановления Правительства КР «Об утверждении Положения «О взаимодействии государственных органов и иных организаций по получению юридическими и физическими лицами документов для осуществления внешнеторговых операций по принципу «единого окна»

10 Бирдин айы, 2012

проект ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Об утверждении Положения «О взаимодействии государственных органов и иных организаций по получению юридическими и физическими лицами документов для осуществления внешнеторговых операций по принципу «единого окна» В соответствии с пунктом 1 статьи 90 Конституции Кыргызской Республики, в целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О развитии государственной политики в сфере внешней торговли Уландысы

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР (Кыргызпатент) выносит на общественное обсуждение проект постановления Правительства КР «О внесении дополнения в постановление Правительства КР от 2 марта 2010 года № 118 «Об утверждении Свода правил торговли на территории Кыргызской Республики»

7 Бирдин айы, 2012

Долбоор Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 2-мартындагы №118 “Кыргыз Республикасынын аймагында соода жүргүзүү эрежелеринин жыйнагын бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Аудиовизуалдык чыгармаларды, фонограммаларды, электрондук эсептөөчү машиналардын программаларын, маалыматтар базаларын чекене сатууну тартипке салуу, ошондой эле өлкөдө контрафактылык продукциялардын деңгээлин төмөндөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Республикасынын Уландысы

Министерство социального развития КР для общественного обсуждения выносит проект постановления Правительства КР «Об установлении размера ритуального пособия (на погребение)»

4 Бирдин айы, 2012

долбоор КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Расымдык (сөөк коюуга) жөлөкпулдун өлчөмүн белгилөө жөнүндө Расымдык кызмат көрсөтүүлөргө чыгымдарды компенсациялоо жана расымдык (сөөк коюуга) жөлөкпулду чектөө, өлчөмдөрүн төлөө мөөнөтүн тактоо учурунда Кыргыз Республикасынын жарандарына социалдык жактан колдоо көрсөтүү максатында, ошондой эле «Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөкпулду, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө Уландысы

Министерство социального развития КР для общественного обсуждения выносит проект постановления Правительства КР «Об утверждении Положения о социальном работнике»

4 Бирдин айы, 2012

долбоор КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ «Мамлекеттик жөлөкпул чектөөнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009 –жылдын 29-декабрындагы № 822 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга социалдык коргоонун деңгээлин жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтом кылат: 1. «Мамлекеттик жөлөкпул чектөөнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009–жылдын 29-декабрындагы № 822 Уландысы

Министерство энергетики и промышленности КР для общественного обсуждения выносит проект Закона КР «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» («О защите прав потребителей», «О нефти и газе»)

2 Бирдин айы, 2012

Долбоор Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Мыйзам долбоору жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Мыйзам долбоору жактырылсын. 2. Бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. 3. Кыргыз Уландысы

Государственная налоговая служба при Правительстве КР для общественного обсуждения выносит проект постановления Правительства КР "Об утверждении Стратегии развития налоговой службы КР на 2012-2014 годы и "План реализации Стратегии развития налоговой службы КР на 2012-2014 годы"

26 Үчтун айы, 2012

ДОЛБООР КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Кыргыз Республикасынын салык кызматынын 2012 – 2014-жылдарга карата өнүгүү Стратегиясын жана  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматынын 2012-2014-жылдарга карата өнүгүү Стратегиясын ишке ашыруу Планын бекитүү тууралуу Жалпысынан салыктарды жыйноону жогорулатуу зарылдыгы аралыгындагы балансты сактоону эсепке алуу менен салыктык жөнгө салуунун эффективдүүлүгүн жогорулатууну камсыз кылуу жана салык төлөөчүнүн административдик оорчулугун Уландысы

Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР для общественного обсуждения выносит проект Закона КР О внесении изменения в Закон КР «Об охране здоровья граждан в КР»

26 Үчтун айы, 2012

Долбоор Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому «Кыргыз Республикасында жарандардын ден-соолугун коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү  киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору тууралуу» Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. «Кыргыз Республикасында жарандардын ден-соолугун коргоо жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү  киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору жактырылсын. 2. Аталган мыйзам долбоору Кыргыз Уландысы

Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве КР для общественного обсуждения выносит проект Закона КР «О признании утратившим силу Закона КР «О толковании части третьей статьи 19 и пункта «е» части первой статьи 33 Закона КР «Об основных принципах бюджетного права в КР»

26 Үчтун айы, 2012

Долбоор Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому «Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын  19-беренесинин үчүнчү бөлүгүн жана 33-беренесинин биринчи бөлүгүнүн  «е» пунктун талкуулоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамын күчүн жоготту деп табуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу» Кыргыз Республикасынын Конституциясынын  79-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын  Өкмөтү токтом кылат: 1.«Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизги принциптери Уландысы

Объявление: Об определении победителя торгов по предоставлению юридических услуг

26 Үчтун айы, 2012

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги (Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Эркиндик гүлбагы, 58) эл аралык соттук процесстерде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кызыкчылыгын көрсөтүү жана чет элдик инвесторлор менен талаштарды жөнгө салуу үчүн юридикалык кызматтарды көрсөтүү боюнча торуктардын жеңүүчүсү 2 лот боюнча “Майкл Уилсон жана Өнөктөштөр, Лтд.” Юридикалык компаниясы аныкталды (Британиялык Виргин аралдары, Тортола, Роуд Таун, Крейгмуир Чеймберз, п/я Уландысы

Министерство сельского хозяйства выносит на общественное обсуждение проект Закона КР "О ратификации Письма – соглашения между Кыргызской Республикой и Международной Ассоциацией Развития о внесении изменений в Соглашение по гранту № TF 096043 Программы Европейского Союза по быстрому реагированию на продовольственный кризис для проекта "Сельскохозяйственные инвестиции и услуги" между Кыргызской Республикой и Международной Ассоциацией Развития, подписанное 9 октября 2010 года в г. Вашингтон

23 Үчтун айы, 2012

1-берене Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосунда 2010-жылдын 9-октябрында Вашингтон шаарында кол коюлган “Айыл чарбалык инвестициялар жана кызмат көрсөтүүлөр” долбоору үчүн Европа Союзунун Азык-түлүк кризисине тез чара көрүү боюнча программасынын № TF 096043 гранты боюнча макулдашууга оңдоолорду киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы макулдашуу-кат ратификациялансын. 2-берене Кыргыз Республикасынын Финансы Уландысы

1 33 34 35 36 37
© 2014, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ. БАРДЫК УКУКТАР