Мыйзам долбоорлору

Государственная служба интеллектуальной собственности КР выносит на общественное обсуждение проект постановления Правительства КР О проекте Закона КР «О внесении изменений и дополнений в Кодекс КР «Об административной ответственности» и проект Закона КР «О внесении изменений и дополнений в Кодекс КР «Об административной ответственности»

23 Үчтун айы, 2012

Долбоор Кыргыз Республикасынын “Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө” кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Республикасынын “Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө” кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жактырылсын. 2. Көрсөтүлгөн мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Уландысы

Министерство юстиции Кыргызской Республики выносит на общественное обсуждение проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнение в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении ставок государственной пошлины» от 18 июля 1994 года № 521.

21 Бештин айы, 2011

  Сунуштарды жана сын-пикирлерди КРнын Юстиция министирлигинин нотариат башкармалыгынын жетектөөчү адиси – Сакы уулу Русланга жөнөтүңүздөр (тел: 653456, электрондук дареги  rus_8103@mail.ru).      Долбоор «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик алымдын өлчөмдөрүн бекитүү жөнүндөгү»  токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоону киргизүү тууралу» Кыргыз Респуликасынын Өкмөтүнүн токтому Мамлекеттик алымдын өлчөмдөрүн жөнгө салу, механизмин жакшыртуу жана кыймылсыз мүлктү Уландысы

Социальный фонд КР выносит на общественное обсуждение проект постановления Правительства КР "Об утверждении Положения «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства органами Социального фонда Кыргызской Республики"

20 Бештин айы, 2011

  Сын-пикир жана сунуштарды  КРнын Социалдык Фондунун киреше боюнча башкармалыгынын начальнигинин орун басары – Байгончоков Марс Конушбековичке  547522 телефон номери боюнча же baigonchokov@sf.kg электрондук дарегине жөнөтүнүздөр.  долбоор КЫРГЫЗ РСЕПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун органдары тарабынан ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө  Жобону бекитүү тууралу    “Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына Уландысы

Министерство внутренних дел КР выносит на общественное обсуждение проект постановления Правительства КР «О Концепции противодействия организованной преступности в Кыргызской Республике и Программе мер по ее реализации на период 2012-2015 годы»

19 Бештин айы, 2011

Долбоор  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому 2012-2015-жылдарда Кыргыз Республикасында уюшкан кылмыштуулукка каршы иш-аракеттердин Концепциясы жана аны ишке ашыруу боюнча чаралардын Программасы жөнүндө  Уюшкан кылмыштардын коркунучун алдын алуу жана бейтарапташтыруу, жарандардын эркиндиктери менен укуктарын, коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарын, менчиктерин эл аралык укуктардын жалпыга таанылган принциптери менен ченемдерине ылайык кылмыштуу кол салуулардан ишенимдүү коргоону камсыз кылуу максатында токтом Уландысы

Государственная служба интеллектуальной собственности КР (Кыргызпатент) выносит на общественное обсуждение проект постановления Правительства КР "Об утверждении проекта Закона КР "О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс КР".

3 Бештин айы, 2011

  Долбоор “Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ  Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. “Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жактырылсын. 2. Ушул токтомдун 1-пунктунда көрсөтүлгөн мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Уландысы

Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики выносит на общественное обсуждение проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 20 апреля 2011 года № 177 «Об утверждении Положения о порядке применения и учета бланков строгой отчетности счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость и форм налоговой отчетности по косвенным налогам».

2 Бештин айы, 2011

  Сын-пикир жана сунуштарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматына 61-46-13 телефон номери боюнча жөнөтүнүздөр.                                                                                                                                    ДОЛБООР Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому: Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн 2011- жылдын  20- апрелиндеги  № 177 “Кошумча нарк салыгын эсеп – фактураларынын так отчеттук бланкаларын колдонуу жана эсепке алуу тартиби жөнүндө жобону жана кыйыр салыктар боюнча салык отчеттуулук Уландысы

проект Закона «О внесении изменений в Земельный Кодекс КР"

28 Аяк оона, 2011

Долбоор «Кыргыз Республикасынын Жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы  1-берене. Кыргыз Республикасынын Жер кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 9, 440-ст.) төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин: 1. Кодексинин бардык тексти боюнча ар кандай жөндөмдөгү «айылдык округ» деген сөздөр тиешелүү жөндөмдөгү «айылдык аймак» деген сөздөр менен алмаштырылсын. 2. Кодексинин бардык тексти боюнча ар кандай жөндөмдөгү Уландысы

проект постановления: Об утверждении « Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Кыргызской Республике на 2011-2019 гг.»

13 Аяк оона, 2011

Долбоор КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  ӨКМӨТҮ ТОКТОМ Бишкек ш. «____»___________________2011- жыл №____   «Кыргыз Республикасында 2011-2019-ж.ж. колдонууга уруксат берилген пестициддердин жана агрохимикаттардын Тизмесин бекитүү» жөнүндө Кыргыз Республикасынын “Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамдарын жүзөгө ашыруу максатында жана ишкердиктин ишмердүүлүгүн жөнгө салуунун ченемдик-укуктук базасын оптималдаштырууну жүргүзүү боюнча Ведомстволор аралык комиссиясынын 2009-жылдын Уландысы

Об установлении ставок ввозных (импортных) сезонных таможенных пошлин на товары

29 Теке, 2011

   На общественное обсуждение выносится проект постановления «Об установлении ставок ввозных (импортных) сезонных таможенных пошлин на товары, ввозимые на таможенную территорию Кыргызской Республики»

Об утверждении тарифов оплаты труда адвокатов по оказанию гарантированной государством юридиче

29 Теке, 2011

На общественное обсуждение выносится проект постановления «Об утверждении тарифов оплаты труда адвокатов по оказанию гарантированной государством юридической помощи»

1 34 35 36 37
© 2014, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ. БАРДЫК УКУКТАР