Токтомдор менен буйруктар

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-августундагы № 477 токтому

18 Баш оона, 2017

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 21-ноябрындагы № 783 “Климаттын өзгөрүү проблемалары боюнча координациялык комиссия жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Климаттык финансы ресурстарын тартуу жана ушул багыттагы иштерди натыйжалуу координациялоо максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 21-ноябрындагы № 783 “Климаттын Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-августундагы № 478 токтому

14 Баш оона, 2017

Кыргыз Республикасынын Климаттык каржылоо боюнча борборун уюштуруу жөнүндө   БУУнун Жашыл климаттык фондусунда, эл аралык уюмдарда Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын талаптагыдай көрсөтүү, инвестицияларды тартуу жана илгерилетүү, Кыргыз Республикасынын экономикасынын ар кандай тармактарына заманбап технологияларды жайылтуу жана өткөрүп берүү аркылуу климат өзгөрүлүп турган шартта туруктуу социалдык-экономикалык өнүгүүнү камсыздоого көмөктөшүү максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 7-августундагы № 466 токтому

11 Баш оона, 2017

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын  ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө”  токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу   Мамлекеттик жарандык кызматчылардын жана муниципалдык кызматчылардын эмгек акы төлөө системасын өркүндөтүү жана ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Уландысы

Приказ Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком от 01.08.2017г. №94-п

8 Баш оона, 2017

№ 94-б 2017-жылдын 1 августунан “Кыргыз Республикасында аудиторлордун, аудитордук уюмдардын, жеке аудиторлордун, кесиптик аудитордук бирикмелердин мамлекеттик реестрлерин жүргүзүү тууралуу жобосун бекитүү ошондой эле аудитордук уюмдардын жана жеке аудиторлордун аудитордук иши тууралуу отчёт берүүнүн тартиби жөнүндө” Тиркеме

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 7-августундагы № 463 токтому

7 Баш оона, 2017

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 13-декабрындагы № 853 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ардак грамотасы жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ардак грамотасынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ардак белгисинин дизайнын жаңылоо максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 13-декабрындагы № 853 Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 7-августундагы № 462 токтому

7 Баш оона, 2017

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 26-мартындагы № 168 “Мамлекеттик менчикти менчиктештирүүнү жөнгө салуучу жоболорду бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Мамлекеттик менчикти менчиктештирүү процессинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 26-мартындагы № 168 “Мамлекеттик менчикти менчиктештирүүнү жөнгө салуучу Уландысы

КРнын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин “Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө медициналык камсыздоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” буйругу

1 Баш оона, 2017

Кыргыз Республикасынын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин “Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө медициналык камсыздоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” буйругу

Приказ Министерства финансов КР «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности в секторе государственного управления»

1 Баш оона, 2017

Утвержден приказ Министерства финансов Кыргызской Республики «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности  в секторе государственного управления» В целях совершенствования бухгалтерского учета в секторе государственного управления в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 сентября 2014 года № 530 «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-июлундагы № 443 токтому

1 Баш оона, 2017

Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 1540-резолюциясын аткаруу боюнча 2017-2019-жылдарга Кыргыз Республикасынын иш-аракеттер планын  бекитүү жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 1540-резолюциясын (2004-жыл) жана 1977-резолюциясын (2011-жыл) натыйжалуу ишке ашырууну камсыздоо максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 1540-резолюциясын аткаруу боюнча 2017-2019-жылдарга Кыргыз Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 27-июлундагы № 453 токтому

1 Баш оона, 2017

Фото жана кино тартуу, видео жазуу функциясы бар, автоматтык режимде иштеген сертификатталган атайын контролдоо-өлчөөчү техникалык каражаттарды колдонуу менен фиксацияланган администрациялык укук бузуулардан өндүрүлгөн администрациялык айыптардын суммаларын түзүүнүн жана пайдалануунун тартибин бекитүү тууралуу   Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 47-беренесине, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 614-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана Уландысы

1 2 3 88
© 2014, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ. БАРДЫК УКУКТАР