Токтомдор менен буйруктар

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 20-июнундагы № 293 токтому

22 Кулжа, 2018

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 201 «Коомдук саламаттык сактоо жаатындагы актыларды бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу «Коомдук саламаттык сактоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 221-беренесин ишке ашыруу максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын                    11-апрелиндеги № 201 «Коомдук саламаттык сактоо Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 20-июнундагы № 291 токтому

22 Кулжа, 2018

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  айрым чечимдерин күчүн жоготту деп таануу жөнүндө  “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдери тиркемеге ылайык күчүн жоготту деп таанылсын. 2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Тиркеме Премьер-министр      Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-июнундагы № 267 токтому

22 Кулжа, 2018

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы № 530 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 20-июнундагы № 289 токтому

22 Кулжа, 2018

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 6-апрелиндеги № 141 “Кыргыз Республикасынын ишканаларынын, мекемелеринин жана уюмдарынын кызматкерлерин аттестациялоодон өткөрүү тартиби жөнүндө типтүү жобону жана аттестациялоодон өтүүчү ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын кызматкерлеринин кызмат орундарынын тизмесин бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кадрларды тандоону жана жайгаштырууну жакшыртуу, кызматкерлерге квалификациясын жогорулатууга дем берүү, иштин сапатын жана натыйжалуулугун жакшыртуу максатында, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 20-июнундагы № 288 токтому

22 Кулжа, 2018

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 14-июлундагы № 531 “Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө санаториялык-курорттук камсыздоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Аскер кызматчыларын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн санаториялык-курорттук камсыздоо тартибин өркүндөтүү максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 14-июлундагы Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 20-июнундагы № 287 токтому

22 Кулжа, 2018

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн медициналык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө  «Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесине, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1.   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын                     28-февралындагы № 151 «Милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 11-июнундагы № 277 токтому

22 Кулжа, 2018

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түзүлүшүн оптималдаштыруу максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-июнундагы № 282 токтому

22 Кулжа, 2018

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерин күчүн жоготту деп таануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мурда кабыл алынган чечимдерин «Күрөө жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына шайкеш келтирүү максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын          10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтү  токтом кылат:        1. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:  1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 1-июнундагы № 197 Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-июнундагы № 281 токтому

22 Кулжа, 2018

Кыргыз Республикасында чарбакер субъекттердин жана бюджеттик мекемелердин кассалык операцияларды жүргүзүү тартибин бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасында чарбакер субъекттердин жана бюджеттик мекемелердин кассалык операцияларды жүргүзүү тартибин жөнгө салуу максатында, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана   17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Республикасында чарбакер субъекттердин жана Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-июнундагы № 263 токтому

22 Кулжа, 2018

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-мартындагы № 122 “2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын укуктук маданиятын көтөрүү концепциясын бекитүү жөнүндө” токтомуна ɵзгɵртүүлɵрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын калкынын укуктук маданиятын көтөрүү боюнча функцияларды ишке ашыруунун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Уландысы

1 2 3 118
© 2014, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ. БАРДЫК УКУКТАР