Токтомдор менен буйруктар

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 30-декабрындагы № 851 токтому

18 Үчтун айы, 2018

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 22-февралындагы № 62 “Мамлекеттик ишканаларды башкарууну өркүндөтүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Аба кемелеринин учуу коопсуздугун, Кыргыз Республикасынын аба мейкиндигинде  аба кыймылын тейлөөнүн ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу, Кыргыз Республикасынын аэропортторундагы аэронавигациялык жабдууларды модернизациялоо максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 10-январындагы № 14 токтому

18 Үчтун айы, 2018

«Ак-Суу» мамлекеттик комплекстүү заказниги жөнүндө        Биологиялык түрдүүлүктү сактоо жана «Ак-Суу» мамлекеттик комплекстүү заказнигинин чек арасын аныктоо максатында, «Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:   1. Төмөнкүлөр бекитилсин: -   «Ак-Суу» мамлекеттик комплекстүү заказнигинин жерлеринин Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 30 декабрындагы № 855 токтому

18 Үчтун айы, 2018

Республикалык бюджеттен каржылануучу капиталдык салымдар түрүндө ишке ашырылуучу инвестициялык долбоорлордун тизмегин түзүү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу   Инвестициялык долбоорлор аркылуу мамлекеттик башкаруу секторунда институттук кайра түзүүлөрдү ишке ашырууну камсыздоо максатында, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 28 жана 29-беренелерине, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: Республикалык бюджеттен каржылануучу Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 17 январындагы №28 токтому

18 Үчтун айы, 2018

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-январындагы № 40 “Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин Атайын эсеби тууралуу жобону бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу   “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-январындагы № 40 “Кыргыз Республикасынын Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 16-январындагы № 26 токтому

18 Үчтун айы, 2018

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин иштеп чыгуу жана оптималдаштыруу тартиби жөнүндө   Кыргыз Республикасында мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү процессинде ишке ашырылуучу административдик жана башка иш-аракеттерди тартипке салуу жана оптималдаштыруу, алардын сапатын жогорулатуу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-сентябрындагы № 602 Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-январындагы №12 токтому

16 Үчтун айы, 2018

Кыргыз Республикасында коомдук тамактануу кызмат көрсөтүүлөрүнүн коопсуздугунун деңгээли жөнүндө калкты маалымдоо тууралуу Республикадагы коомдук тамактануу кызмат көрсөтүүлөрүнүн коопсуздугунун деңгээли жөнүндө калкты маалымдоо системасын түзүү максатында, “Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-статьясына, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Ишкердик субъекттери тарабынан Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 30-декабрындагы № 852 токтому

16 Үчтун айы, 2018

2017-2021-жылдарга Кыргыз Республикасында АИВ-инфекциясын жеңүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасы жөнүндө   Кыргыз Республикасында АИВ-инфекциясынын жайылышын алдын алуу максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-сентябрындагы № 602 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Жаңы доорго кырк кадам» программасын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 100 күндүк иш-чаралар планына, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 5-январындагы № 4 токтому

15 Үчтун айы, 2018

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы № 747 «Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоонун жана каттоонун тартибин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу   Патенттик ишенимдүү өкүлгө талапкерлерди аттестациялоо жол-жоболорун өркүндөтүү максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы № 747 «Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 5-январындагы № 3 токтому

15 Үчтун айы, 2018

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 3-октябрындагы № 523 “Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн, селекциялык жетишкендиктерди патенттөө, товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, товарлардын чыккан жерлеринин аталыштарын пайдалануу укугун берүү жана патенттик ишенимдүү өкүлдөрүн каттоо үчүн алымдар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө”    “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын Уландысы

1 2 3 100
© 2014, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ. БАРДЫК УКУКТАР