Токтомдор менен буйруктар

КР Өкмөтүнүн 2015 жылдын 28 декабрындагы № 882 токтому

29 Бештин айы, 2015

“Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2016-жылга бюджети жана 2017-2018-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу     Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:   “Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2016-жылга бюджети жана 2017-2018-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жактырылсын. Аталган мыйзамдын долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна жөнөтүлсүн. Кыргыз Республикасынын Социалдык Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2015 жылдын 23 декабрындагы № 870 токтому

29 Бештин айы, 2015

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 22-августундагы № 576 “Электр энергиясын пайдалануу эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө   Электр энергиясын берүүчүлөр менен керектөөчүлөрдүн ортосунда коррупциялык көрүнүштөрдү четтетүү максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:   1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын                    22-августундагы № 576 “Электр Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2015 жылдын 24 декабрындагы № 878 токтому

29 Бештин айы, 2015

Балдар иштери боюнча комиссия жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу   Балдардын жана турмуштук оор кырдаалда калган жашы жете элек балдары бар үй-бүлөлөрдүн укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо максатында, Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодексинин 26-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:   1. Балдар иштери боюнча комиссия жөнүндө типтүү жобо тиркемеге ылайык бекитилсин. 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2015 жылдын 28 декабрындагы № 883 токтому

28 Бештин айы, 2015

“Мамлекеттик камсыздоо уюму” ачык акционердик коомун түзүү жөнүндө   Өрттүн жана табигый кырсыктардын натыйжасында турак жайдын бузулушуна же жок кылынышына байланышкан жоготуулардын ордун толтуруу үчүн экономикалык шарттарды түзүү максаттарында, “Акционердик коомдор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-статьясына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:   “Мамлекеттик камсыздоо уюму” ачык акционердик коому түзүлсүн. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2015 жылдын 23 декабрындагы № 871 токтому

28 Бештин айы, 2015

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-мартындагы № 87 “2015-жылга Кыргыз Республикасынын бюджеттик уюмдары үчүн электр, жылуулук энергиясын, жаратылыш газын, сууну керектөөнүн жана агынды сууларды чыгаруунун лимитин бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу   Электр энергиясын керектөөнүн лимитин тактоо максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2015 жылдын 23 декабрындагы № 874 токтому

28 Бештин айы, 2015

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы №  303 «Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө» токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу   Жарандарга жана юридикалык жактарга көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында, «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2015 жылдын 23 декабрындагы № 873 токтому

28 Бештин айы, 2015

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-декабрындагы № 855 “Мамлекеттик кызматчынын, ошондой эле анын жакын туугандарынын кирешелери, мүлкү жана милдеттенмелери жөнүндө маалыматтарды декларациялоо, жарыялоо жана талдоо маселелери тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө     Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдерин “Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2015 жылдын 24 декабрындагы № 880 токтому

28 Бештин айы, 2015

Мамлекеттик чек араны кайтаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чек ара ыйгарым укуктуулары  жөнүндө жобону бекитүү тууралуу   “Чек ара ыйгарым укуктуулары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:   1.  Мамлекеттик чек араны кайтаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2015 жылдын 24 декабрындагы № 881 токтому

25 Бештин айы, 2015

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелиндеги №197 “Мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген жана мамлекеттик мекемелерде, анын ичинде аткаруучу бийликтин мамлекеттик органдарынын карамагындагы мекемелерде иштеген кызматкерлердин эмгегине акы төлөөнүн шарттары жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу   Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, кризистик кырдаалга туш болгон балдарга кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу жана Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин ведомстволук Уландысы

(Русский) Постановление №881 от 24 декабря 2015 года

25 Бештин айы, 2015

  О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных служащих и занятых в государственных учреждениях, включая учреждения, подведомственные государственным органам исполнительной власти» от 6 апреля 2015 года № 197     В целях повышения качества предоставляемых услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям, Уландысы

1 105 106 107 108 109 134
© 2014, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ. БАРДЫК УКУКТАР