Токтомдор менен буйруктар

КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 25-декабрындагы № 706 токтому

8 Үчтун айы, 2014

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын  28-июнундагы № 388 «Кыргыз Республикасынын жарандарын 2013-жылы медициналык-санитардык жардам менен камсыздоо боюнча мамлекеттик кепилдиктер программасы жөнүндө»  токтомуна  өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу Калктын аялуу топторун социалдык коргоонун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерин жетекчиликке алып Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:  1. Кыргыз Республикасынын Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 25-декабрындагы № 705 токтому

8 Үчтун айы, 2014

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Кыргызстандын түштүгү боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу  Дипломатиялык кызматтын органдарынын ишин жөнгө салуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын натыйжалуу ишке ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10, 17-беренелерин жетекчиликке алуу менен Кыргыз Республикасынын Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 30-декабрындагы № 714 токтому

31 Бештин айы, 2013

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын реестрин түзүү, жүргүзүү, өзгөртүү жана толуктоо тартибин бекитүү жөнүндө Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдарды эсепке алууну уюштуруу максатында, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө», «Муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 12-ноябрындагы № 215 “Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 23-декабрындагы № 698 токтому

23 Бештин айы, 2013

Жумуш күндөрүн которуу жөнүндө  Дем алыш жана жумуш эмес майрам күндөрдү сарамжалдуу пайдалануу максатында, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин  113-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Эки дем алыш күнү бар беш күндүк иш жуманын графиги боюнча иштеген уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлери үчүн 2014-жылдын 2, 3 жана 6-январындагы жумуш күндөрү тиешелүү түрдө 2014-жылдын 11, 18 Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 16-декабрындагы № 673 токтому

20 Бештин айы, 2013

Кыргыз Республикасынын аймагында аңчылык чарбасын жүргүзүү үчүн аңчылык жерлерин пайдаланууга берүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу  «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине, «Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, аңчылык чарбасын жүргүзүүнүн натыйжалуулугун арттыруу, аңчылык жерлерин берүү тартибин өркүндөтүү, бул чөйрөдө кызыкдар тараптардын укуктук мамилелерин жөнгө салуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 16-декабрындагы № 670 токтому

19 Бештин айы, 2013

2014-жылга статистикалык иштердин программасы жөнүндө  “Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10, 17-беренелерин жетекчиликке алып Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:  1. Тиркелген: 2014-жылга статистикалык иштердин программасы (мындан ары – Программа) бекитилсин. 2. Министрликтер, мамлекеттик комитет, административдик ведомстволор, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары, жергиликтүү Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 2-декабрындагы № 650 токтому

12 Бештин айы, 2013

2014-2017-жылдарга Кыргыз Республикасында ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктарын камсыз кылуу жана жашоосунун сапатын жакшыртуу боюнча чаралардын комплекси жөнүндө Ден соолугуун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктарын камсыз кылуу жана жашоосунун сапатын жакшыртуу, ошондой эле Майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияны ратификациялоо боюнча сунуштарды даярдоо максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:  1. 2014-2017-жылдарга Кыргыз Республикасында ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-декабрындагы № 664 токтому

10 Бештин айы, 2013

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 22-августундагы N 473 “Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын штаттык санынын чеги жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадрлар кызматынын ишин оптималдаштыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10, 17-беренелерин жетекчиликке алып Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 22-августундагы Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-декабрындагы № 654 токтому

6 Бештин айы, 2013

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын кадрлар резервин түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын кадрлар резервин түзүү жана анын иштөөсү максатында, “Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:  1 Тиркелген: Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын кадрлар резервин түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө жобо бекитилсин. 2. Кыргыз Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-сентябрындагы № 529 токтому

2 Бештин айы, 2013

Кыргыз Республикасынын Банктык кодексинин долбоору жана “Кыргыз Республикасынын Банктык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу  Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Республикасынын Банктык кодексинин долбоору жана “Кыргыз Республикасынын Банктык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жактырылсын. 2. Жогоруда аталган мыйзам долбоорлору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. 3. Кыргыз Республикасынын Уландысы

1 152 153 154 155
© 2014, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ. БАРДЫК УКУКТАР