Токтомдор менен буйруктар

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 624-токтому

10 Үчтун айы, 2019

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении базовой суммы налога на основе добровольного патента по видам деятельности» от 25 июня 2015 года № 418 В целях оптимизации налогообложения субъектов, осуществляющих деятельность на основе добровольного патента, в соответствии с пунктом 1 статьи 353 и пунктом 1 статьи 354 Налогового кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-декабрындагы № 645-токтому

9 Үчтун айы, 2019

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы           № 303 «Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү               киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары тарабынан жарандарга жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында, «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Кыргыз Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 611 токтому

9 Үчтун айы, 2019

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелиндеги № 197 «Мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген жана мамлекеттик мекемелерде, анын ичинде аткаруучу бийликтин мамлекеттик органдарынын карамагындагы мекемелерде иштеген кызматкерлердин эмгегине акы төлөөнүн шарттары жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматынын мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн шарттарын аныктоо максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-декабрындагы № 647-токтому

9 Үчтун айы, 2019

Ишкердик иштин субъекттеринин укуктарын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу адам (Бизнес-акыйкатчы) жөнүндө Мамлекеттик бийлик органдарынын ишинин ачыктыгын камсыздоо, коррупциянын деңгээлин кыскартуу, ишкердик иштин субъекттеринин укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча укуктук жана институттук негиздерин түзүү максатында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 12-ноябрындагы     № 215 «Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-декабрындагы № 648 токтому

8 Үчтун айы, 2019

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн башкаруу функцияларын өткөрүп берүү чаралары жөнүндө Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн башкарууну өркүндөтүү максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсептелишин жана төлөнүшүн контролдоо, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 634 токтому

8 Үчтун айы, 2019

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн курулуш чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 24-июнундагы № 372 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: жогоруда аталган токтом Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-декабрындагы № 623 токтому

8 Үчтун айы, 2019

«Орбита» балдардын ден соолугун чыңдоо борборун Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы Кашка-Суу айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине өткөрүп берүү жөнүндө Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү максатында, «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесине, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык, Кашка-Суу айылдык кеңешинин 2017-жылдын 12-декабрындагы № 4 токтомун көңүлгө алуу менен Кыргыз Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-декабрындагы № 657 токтому

31 Бештин айы, 2018

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-июнундагы № 306 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 1561 жана 282-беренелерин ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө” токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-июнундагы № 306 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 1561 жана 282-беренелерин ишке ашыруу боюнча чаралар Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 606 токтому

31 Бештин айы, 2018

«Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу  кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Террористтик ишти каржылоого Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 608 токтому

31 Бештин айы, 2018

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерин күчүн жоготту деп таануу жөнүндө “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын: – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 12-апрелиндеги № 227 “Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин Кыргыз транспорт инспекциясынын кызматкерлеринин форма кийимдери жөнүндө” токтому; – Уландысы

1 2 3 4 140
© 2014, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ. БАРДЫК УКУКТАР