Токтомдор менен буйруктар

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-майындагы № 213 токтому

13 Бугу, 2019

Жарандык коргонуу жаатындагы эскертүүлөрдү берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу “Жарандык коргонуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесин ишке ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Жарандык коргонуу жаатындагы эскертүүлөрдү берүүнүн тартиби жөнүндө жобо тиркемеге ылайык бекитилсин. 2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 7-майындагы № 216 токтому

7 Бугу, 2019

Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ноокат районунун Жаӊы-Ноокат айыл аймагынын Жандама айылында жайгашкан жерлерди «Айыл чарба багытындагы жерлер» категориясынан  «Өнөр жайдын, транспорттун, байланыштын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер» категориясына которуу  жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 20-беренесине, «Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесине ылайык, Ош облусунун Ноокат районунун Жаңы-Ноокат айылдык кеңешинин 2018-жылдын  18-апрелиндеги Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 2-майындагы № 204 токтому

6 Бугу, 2019

Башталгыч кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттарын регламенттөөчү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Башталгыч кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү уюмдарынын кызматкерлерине эмгек акы төлөөнү өркүндөтүү максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 19-январындагы Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 3-майындагы № 207 токтому

6 Бугу, 2019

Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарында кызмат өтөө жана кызматтык тартип чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарында кызмат өтөө жана кызматтык тартип маселелерин жөнгө салуу максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 20-июнундагы № Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 2-майындагы № 203 токтому

3 Бугу, 2019

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-январындагы № 25 “Үй чарбаларды тандап изилдөөнүн статистикасы жөнүндө” токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын калкынын жашоо деңгээлин изилдөөнүн натыйжалуулугун жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-январындагы № 25 “Үй чарбаларды тандап Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 2-майындагы № 202 токтому

3 Бугу, 2019

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-апрелиндеги № 197 “Мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген жана мамлекеттик мекемелерде, анын ичинде аткаруучу бийликтин мамлекеттик органдарынын карамагындагы мекемелерде иштеген кызматкерлердин эмгегине акы төлөөнүн шарттары жөнүндө” токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу  Статистикалык маалыматтардын сапатын жогорулатуу, статистикалык маалыматтарды топтоону өркүндөтүү үчүн шарттарды түзүү максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 2-майындагы № 201 токтому

3 Бугу, 2019

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин мамлекеттик кызматчыларына эмгек акы төлөө  шарттары жөнүндө  Статистикалык маалыматтардын сапатын жогорулатуу, статистикалык маалыматтарды чогултууну жакшыртуу үчүн шарттарды түзүү максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин мамлекеттик кызматчыларынын кызматтык маяналарын эсептөө үчүн   негиз болуп саналган Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-апрелиндеги № 196 токтому

30 Чын куран, 2019

Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн 2018-жылдын  3-декабрындагы № 562 “Агрардык илим чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”  токтомуна  өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Дыйкан жана мал чарба чөйрөсүндөгү илимий-изилдөө институттардын ишин натыйжалуу уюштуруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 3-декабрындагы Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 23-апрелиндеги № 192 токтому

30 Чын куран, 2019

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн илим жана илимий тейлөө жаатындагы айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө системасын тартипке келтирүү жана өркүндөтүү максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык  Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Төмөнкүлөр бекитилсин: – Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын президиумунун борбордук аппаратынын Уландысы

1 2 3 4 5 154
© 2014, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ. БАРДЫК УКУКТАР