Токтомдор менен буйруктар

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 3-июлундагы №336 токтому

4 Теке, 2019

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-ноябрындагы № 554 “Кыргыз Республикасынын алдыңкы спортчуларына берилүүчү стипендиялар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Эл аралык аренада Кыргыз Республикасынын кадыр-баркын көтөрүүчү жогорку спорттук жетишкендиктерге дем берүү максатында, “Дене-тарбия жана спорт жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык             Кыргыз Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-июнундагы №330 токтому

4 Теке, 2019

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-мартындагы № 155 “Кыргыз Республикасынын визаларын тариздөө жана берүү тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө “Тышкы миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-мартындагы № 155 “Кыргыз Республикасынын Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-июнундагы №323 токтому

3 Теке, 2019

Иштетилбеген же одоно майдаланган, таарып кесилген же башка ыкма менен тик бурчтуу, чарчы формадагы блок же такталарга бөлүнгөн акиташ-ракушечникти Кыргыз Республикасынын аймагынан ташып чыгууга убактылуу тыюуну киргизүү жөнүндө 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин 47-беренесине “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-июнундагы №324 токтому

3 Теке, 2019

2016-жылдын 28-октябрында Минск шаарында кол коюлган Өсүмдүктөрдүн карантини жаатында Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине катышуучу мамлекеттердин кызматташтыгы жөнүндө макулдашууну бекитүү тууралуу Мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруу максатында, “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 18-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:  1. 2016-жылдын 28-октябрында Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-июнундагы №326 токтому

3 Теке, 2019

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-апрелиндеги № 238 «Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасы – паспорту (ID-карта) жана Кыргыз Республикасынын жаранынын 2006-жылдын үлгүсүндөгү жалпы жарандык паспорту боюнча документтерди кабыл алуу жана аларды тариздөө, даярдоо (жекелештирүү), эсепке алуу, берүү жана жок кылуу тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө  16 жашка толо элек адамдарга Кыргыз Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-июнундагы №327 токтому

3 Теке, 2019

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-сентябрындагы № 619 «Идентификациялык жеке номерди ыйгаруу жана өзгөртүү тартиби жөнүндө» токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын жарандарына идентификациялык жеке номерлерди мыйзамсыз ыйгарууга бөгөт коюу максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:  1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын                     28-сентябрындагы № 619 «Идентификациялык Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-июнундагы №325 токтому

3 Теке, 2019

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 15-мартындагы № 176 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматты (финансы полициясын) түзүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча органдарды комплекттөө маселелерин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматта (финансы полициясы) кызмат өтөө маселелерин тартипке келтирүү максатында, Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-июнундагы №328 токтому

1 Теке, 2019

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 27-июлундагы № 376 «Айрым коркунучтуу химиялык заттардын жана пестициддердин жагымсыз таасиринен курчап турган чөйрөнү жана калктын ден соолугун коргоо боюнча чаралар жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын аймагында Колдонууга тыюу салынган же катуу чектелген химиялык заттардын жана пестициддердин тизмесин актуалдаштыруу максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын                     10 жана 17-беренелерине Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 27-июнундагы №318 токтому

1 Теке, 2019

2019-2020-окуу жылына мамлекеттик билим берүү гранттарынын негизинде Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында окутулуучу адистиктердин тизмесин жана окууга кабыл алуу көлөмүн бекитүү жөнүндө “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 44-беренесин ишке ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. 2019-2020-окуу жылына мамлекеттик билим берүү Уландысы

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 20-июнундагы № 305 токтому

21 Кулжа, 2019

“Улуттук башкаруучу компания” ачык акционердик коомун түзүү жөнүндө Мамлекеттик мүлктү башкаруу системасын өркүндөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 140-беренесине, “Акционердик коомдор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесине жана “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте уставдык капиталына мамлекеттин 100 пайыз катышуусу Уландысы

1 2 3 4 5 6 159
© 2014, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ. БАРДЫК УКУКТАР