ЧУА коомдук талкуулоо

Кыргыз Республикасынын Аманаттарды коргоо боюнча агенттиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

18 Аяк оона, 2019

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттерди коргоо чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш, Москва көчөсү, 190, Т. У. Сыдыгалиев, тел: 45-64-56 (+817), факс: 45-55-27, e-mail: deposit@deposit.kg тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

18 Аяк оона, 2019

«Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттиги тууралуу » Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-июнундагы №358  токтомунда бекитилген жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш, А. Токтоналиев көчөсү 2/1, А. Жусупжанова, тел: 31-64-62,  e-mail: lawyer@meteo.kg тиркеме

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

18 Аяк оона, 2019

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” токтомунун долбоору Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш, Чүй пр, 106, А.К. Усеналиева, тел: 62-05-35, (+332), факс: 66-18-37, e-mail: mail@mineconom.gov.kg, a-usenalieva@mail.ru тиркеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

17 Аяк оона, 2019

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2017-жылдын 21-декабрындагы №161-б. “Кыргыз Республикасынын  Бюджеттик классификациясын бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин буйругуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө” буйрук долбоору Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Эркиндик бульвары 58, Абакирова B.В., Бегалиев К.А., тел: 62-53-13, (1123) тиркеме

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

17 Аяк оона, 2019

Кыргыз Республикасынын “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдар үчүн күндүзү болуу реабилитациялык борборлордун Типтүү жобосун бекитүү жөнүндө” токтом долбоору Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш, Тыныстанов көчөсү 215, М.Э. Турганбаева, тел: 62-45-21, e-mail: t.mira68@mail.ru тиркеме

КР Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

17 Аяк оона, 2019

«Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жана «Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтом долбоору Жогоруда көрсөтүлгөн долбоорлор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Киев көчөсү 96А, А. К. Аманбаев, тел: Уландысы

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

16 Аяк оона, 2019

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 30-сентябрындагы № 560 «Кыргыз Республикасынын аймагындагы соода иштерин тартипке келтирүү жөнүндө» токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын токтом долбоору Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш, Чүй пр, 106,  :Ж.А. Жумаков, тел: 62-05-35 (+172, 185), факс: 66-18-37, e-mail: tradedom@mail.ru тиркеме

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

16 Аяк оона, 2019

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш, Чүй пр. 106, Э. Абдыкадыров, тел: 66-35-19, e-mail: e.abdykadyrov@mineconom.gov.kg тиркеме

КР Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

16 Аяк оона, 2019

“Банктык эмес финансылык рынок боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Чүй пр. 114, Э. М Насиров, тел: 62-44-60, 62-44-70, факс: 66-26-53, email: Mr.nerk@mail.ru тиркеме

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

11 Аяк оона, 2019

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2020-жылга бюджети жана 2021-2022-жылдарга божомолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жана «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2020-жылга бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө» токтом долбоору Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Москва көчөсү 148, Г.Ш. Борчубаева , тел: 66-17-53, Уландысы

1 2 3 89
© 2014, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ. БАРДЫК УКУКТАР