ЧУА коомдук талкуулоо

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики выносит на общественное обсуждение проект НПА

27 Баш оона, 2014

«Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы №303 токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу

Министерство труда, миграции и молодежи КР выносит на общественное обсуждение 2 проектa НПА

8 Баш оона, 2014

Республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен каржыланган уюмдар тарабынан жумушкер башка жерге ишке которулгандыгына байланыштуу анын чыгымдарынын ордун жабуу өлчөмдөрү тууралуу

Министерство юстиции КР выносит на общественное обсуждение проект НПА

8 Баш оона, 2014

Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районундагы (Бозымчак кен жатагы) Көк-Таш айылдык аймагында жайгашкан жер участогун «Kazakhmys Gold Kyrgyzstan» (Казахмыс Голд Кыргызстан) жоопкерчилиги чектелген коомуна мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга берүү жөнүндө

Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР выносит на общественное обсуждение 3 проекта НПА

5 Баш оона, 2014

“Кыргыз Республикасынын айрым Мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу”

Министерство внутренних дел КР выносит на общественное обсуждение проект НПА

5 Баш оона, 2014

“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик аскерлештирилген уюмдарында жана атайын кызматтарында согуштук атуучу кол куралдарды, алардын ок-дарыларын, ошондой эле дүрмөтсүз куралды жүгүртүүнүн Эрежесин бекитүү жөнүндө” 2006-жылдын 31-октябырындагы №756 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүңдө

Министерство здравоохранения КР выносит на общественное обсуждение проект НПА

5 Баш оона, 2014

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун аймактык башкармалыктары менен келишим боюнча иштеген медициналык кызмат көрсөтүүчүлөргө карата финансылык санкцияларды колдонуу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

1 55 56 57 58 59
© 2014, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ. БАРДЫК УКУКТАР