ЧУА коомдук талкуулоо

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР выносит на общественное обсуждение проект НПА

27 Баш оона, 2014

Кыргыз Республикасында өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын түзүү жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу КР Өкмөтүнүн Токтом долбоору Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын түзүү жөнүндө Жобо Маалымкат-негиздеме

Министерство экономики Кыргызской Республики выносит на общественное обсуждение проект НПА

27 Баш оона, 2014

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жөнүндө Мыйзамдын дообоору «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жөнүндө Токтомгдун долбоору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтом долбооруна негиздеме-маалым кат Салыштырма таблица  

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики выносит на общественное обсуждение проект НПА

27 Баш оона, 2014

«Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы №303 токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу

Министерство труда, миграции и молодежи КР выносит на общественное обсуждение 2 проектa НПА

8 Баш оона, 2014

Республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен каржыланган уюмдар тарабынан жумушкер башка жерге ишке которулгандыгына байланыштуу анын чыгымдарынын ордун жабуу өлчөмдөрү тууралуу

Министерство юстиции КР выносит на общественное обсуждение проект НПА

8 Баш оона, 2014

Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районундагы (Бозымчак кен жатагы) Көк-Таш айылдык аймагында жайгашкан жер участогун «Kazakhmys Gold Kyrgyzstan» (Казахмыс Голд Кыргызстан) жоопкерчилиги чектелген коомуна мөөнөттүү (убактылуу) пайдаланууга берүү жөнүндө

1 60 61 62 63 64 65
© 2014, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ. БАРДЫК УКУКТАР