КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-июлундагы № 440 токтому

2017-2026-жылдарга Кыргыз Республикасынын ирригациясын өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасын бекитүү жөнүндө

Айыл калкынын социалдык маселелерин чечүү, сугат жерлерин  өнүктүрүү, ирригациялык объекттерди куруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык  Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. 2017-2026-жылдарга Кыргыз Республикасынын ирригациясын өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы (мындан ары – Мамлекеттик программа) тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги                      2017-2026-жылдардын республикалык бюджетинде Мамлекеттик программаны ишке ашыруу үчүн жыл сайын каражаттарды карасын жана аны каржылоону, инвестицияларды тартууну контролдосун.

3. Мамлекеттик программаны ишке ашыруу Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, өнөр жайы жана мелиорация министрлигине жүктөлсүн.

4. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, өнөр жайы жана мелиорация министрлиги Мамлекеттик программанын ишке ашуусу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына квартал сайын маалымат берсин.

5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын агроөнөр жай комплекси жана экология бөлүмүнө жүктөлсүн.

6. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Тиркеме

Премьер-министр                                                               С.Ш.Жээнбеков


Официальный сайт Правительства КР: http://www.gov.kg

URL to article: http://www.gov.kg/?p=100295