КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 7-августундагы № 462 токтому

7 Баш оона, 2017

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 26-мартындагы № 168 “Мамлекеттик менчикти менчиктештирүүнү жөнгө салуучу жоболорду бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Мамлекеттик менчикти менчиктештирүү процессинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

  1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 26-мартындагы № 168 “Мамлекеттик менчикти менчиктештирүүнү жөнгө салуучу жоболорду бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Мамлекеттик мүлктү тике сатуу ыкмасы менен менчиктештирүү жөнүндө жободо:

- 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“2. Тике сатуу белгиленген бир инвесторго мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү методу болуп саналат. Төмөндө келтирилген методдордун каалаганы менен менчиктештирүү объектин үч жолкудан кем эмес сатууга мүмкүн болбогон өзгөчө учурларда тике сатуу ыкмасы колдонулат:

-  аукциондо сатуу;

-  конкурста сатуу;

-  андан ары сатып алуу менен башкарууга берүү;

-  андан ары сатып алуу менен ижарага берүү;

-  чарбалык коомдордун уставдык капиталына салым катары коюу;

-  фондулук биржада акцияларын жайгаштыруу жана сатуу.”;

5-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“5. Менчиктештирүү объекттери төмөнкүлөр болушу мүмкүн:

- чарбалык коомдордун акциялары (уставдык капиталындагы үлүштөр);

- мамлекеттик ишкананы кайра уюштуруунун (жоюунун) натыйжасында түзүлгөн мүлктүк комплекс катары ишке жарамдуу комплексти түзүүчү мамлекеттик ишканалардын өндүрүштүк жана өндүрүштүк эмес бөлүмчөлөрү;

- тармактык мыйзамдар менен менчиктештирүүгө тыюу салынбаган  башка мамлекеттик мүлк.”;

- 8-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“8. Объект ушул Жобонун 2-пунктунда саналган методдордун каалаганы менен үч жолкудан кем эмес менчиктештирилүүгө алдын ала сунуш кылынуусу тике сатуу методун колдонуунун милдеттүү шарты болуп саналат.”;

- 13-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“13. Менчиктештирүүнүн демилгечиси катары Сатуучу чыккан учурда, ал республикалык жалпыга маалымдоо каражаттарына  жана өзүнүн расмий сайтына потенциалдуу Сатып алуучулардан сунаштардын кабыл алынгандыгы жөнүндө маалыматты жайгаштырат.”;

- 21-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“21. Сатып алуучулар алган мамлекеттик мүлккө акы төлөө сатып алуу-сатуу келишимине кол коюлган күндөн тартып бир айдын ичинде бир жолу жүргүзүлөт.

Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүүдө Сатуучу сатуу баасынан тышкары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган өлчөмдө комиссиялык жыйым алат.

Комиссиялык жыйымды төлөөнүн тартиби жана мөөнөттөрү сатып алуу-сатуу келишиминде каралат.

Мамлекеттик мүлктү сатуудан түшкөн каражаттар жана комиссиялык жыйым белгиленген тартипте республикалык бюджетке которулат.”;

- “Акциялардын мамлекеттик пакеттерин баалуу кагаздар рыногунда сооданы уюштуруучулар аркылуу жазылуу жолу менен түз сатуунун өзгөчөлүктөрү” деген IV бөлүм күчүн жоготту деп таанылсын.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

 

 

 

Премьер-министр                                                              С.Ш.Жээнбеков