Приказ Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком от 01.08.2017г. №94-п

8 Баш оона, 2017

№ 94-б 2017-жылдын 1 августунан “Кыргыз Республикасында аудиторлордун, аудитордук уюмдардын, жеке аудиторлордун, кесиптик аудитордук бирикмелердин мамлекеттик реестрлерин жүргүзүү тууралуу жобосун бекитүү ошондой эле аудитордук уюмдардын жана жеке аудиторлордун аудитордук иши тууралуу отчёт берүүнүн тартиби жөнүндө”

Тиркеме