КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 17-октябрындагы № 672 токтому

18 Тогуздун айы, 2017

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын уставын бекитүү жөнүндө

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине, “Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

  1. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын уставы тиркемеге ылайык бекитилсин.
  2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1997-жылдын 9-декабрындагы №719 “Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын уставын бекитүү жөнүндө” токтому күчүн жоготту деп таанылсын.
  3. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

 Тиркеме

 

Премьер-министр                                                                    С.Ж.Исаков