КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-октябрындагы № 709 токтому

8 Жетинин айы, 2017

Мамлекеттик зайымдык каражаттардын кайтарымдуулугун жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын аймагында табигый кырсыктардан жабыр тарткан субъекттерге берилген мамлекеттик зайымдык каражаттарды өз убагында кайтарууну камсыз кылуу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат.

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги:

-   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине караштуу Турак жай-жарандык курулуш департаментинин Кыргыз Республикасынын аймагында табигый кырсыктардан жабыркаган калкка акысыз жардам көрсөтүү жана узак мөөнөттүү жеңилдетилген ссудаларды берүү боюнча, ошондой эле берилген узак мөөнөттүү жеңилдетилген ссудаларды кайтарууну камсыз кылуу боюнча функцияларын, 15 штаттык бирдиги жана эмгек акы төлөө фонду менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы Бюджеттик кредиттерди башкаруу боюнча мамлекеттик агенттигине өткөрүп берсин;

-   бул токтомдун кабыл алынгандыгына байланыштуу жумуштан бошогон кызматкерлердин эмгек укуктарын жана социалдык кепилдиктерин сактоо боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган чараларды көрүүнү камсыз кылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын
4-январындагы № 6 “Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы Бюджеттик кредиттерди башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы Бюджеттик кредиттерди башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө жободо:

-   8-пунктунун 1-пунктчасы төмөнкүдөй мазмундагы он төртүнчү абзац менен толукталсын:

“- табигый кырсыктардан жабыркаган Кыргыз Республикасынын калкына белгиленген тартипте кайтарымсыз жардам көрсөтүүнү ишке ашыруу жана узак мөөнөттүү жеңилдетилген ссудаларды берүү, ошондой эле берилген узак мөөнөттүү жеңилдетилген ссудаларды кайтарууну камсыз кылуу;”.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын
30-августундагы № 600 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин ведомстволук бөлүкчөлөрү жөнүндө жоболорду бекитүү тууралуу” токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине караштуу Турак жай-жарандык курулуш департаменти жөнүндө жободо:

-   10-пунктунун 1-пунктчасынын он үчүнчү абзацы күчүн жоготту деп таанылсын.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 8-майындагы № 155 “Кыргыз Республикасынын аймагында болгон табигый кырсыктардан жабыркаган адамдардын жеке менчик турак үй куруусуна жана реконструкциялашына мамлекеттик субсидияларды берүү үчүн мамлекеттик ипотекалык сертификаттарды чыгаруунун жана берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

-   31-пунктундагы “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин Турак жай-жарандык курулуш департаментине» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы Бюджеттик кредиттерди башкаруу боюнча мамлекеттик агенттигине” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

-   32-пунктунда:

-   экинчи абзацындагы “табигый кырсыктан жабыркаган, жогоруда көрсөтүлгөн тизмеге кирген бардык үй-бүлөлөрдү мамлекеттик субсидиялар менен камсыз кылгандан кийин” деген сөздөр алып салынсын;

 үчүнчү абзацындагы “Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Экономиканы өнүктүрүү мамлекеттик фондуна” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы Бюджеттик кредиттерди башкаруу боюнча мамлекеттик агенттикке” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

-   33-пунктундагы “Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Экономиканы өнүктүрүү мамлекеттик фонду” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы Бюджеттик кредиттерди башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын
22-августундагы № 473 “Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын штаттык санынын чеги жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтомдун 1-тиркемесинде:

-   2-пунктундагы “975” жана “168” деген цифралар тиешелүүлүгүнө жараша “990” жана “183” деген цифралар менен алмаштырылсын;

-   17-пунктундагы “1144” жана “289” деген цифралар тиешелүүлүгүнө жараша “1129” жана “274” деген цифралар менен алмаштырылсын.

6. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги “Кыргыз Республикасынын 2017-жылга республикалык бюджети жана 2018-2019-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорунда ушул токтомдон келип чыгуучу иш-чараларды каржылоо үчүн зарыл болгон каражаттарды караштырсын.

7. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

8. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын финансы жана кредит саясаты бөлүмүнө жүктөлсүн.

Премьер-министр                                                                     С.Ж.Исаков