КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-ноябрындагы № 772 токтому

28 Жетинин айы, 2017

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 117 “Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин маселелери жөнүндө” токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын  20-февралындагы № 117 “Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин маселелери жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги жөнүндө жободо:

- 7-пункттун 3-пунктчасы төмөнкүдөй мазмундагы он бешинчи абзац менен толукталсын:

“- мамлекеттик инвестициялар программасынын алкагындагы долбоорлордон тышкары эл аралык гранттык жана техникалык жардамды тартуу жана пайдалануу маселелерин белгиленген тартипте жалпы координациялайт;”.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Премьер-министр                                                                          С.Ж.Исаков