КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 24-ноябрындагы № 774 токтому

28 Жетинин айы, 2017

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 17-ноябрындагы № 755 “Натыйжасыз, иш жүргүзбөгөн бир нече мамлекеттик ишкананы жоюу тууралуу” токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө

 

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык  Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 17-ноябрындагы № 755 “Натыйжасыз, иш жүргүзбөгөн бир нече мамлекеттик ишкананы жоюу тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- жогоруда аталган токтомдун тиркемесинин 6-пункту күчүн жоготту деп таанылсын.

2. Ушул токтом расмий жарыяланууга тийиш жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 17-ноябрындагы № 755 “Натыйжасыз, иш жүргүзбөгөн бир нече мамлекеттик ишкананы жоюу тууралуу” токтому күчүнө кирген күндөн тартып күчүнө кирет.

 

 

 

 

Премьер-министр                                                                     С.Ж.Исаков