КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 30-октябрындагы № 719 токтому

6 Бештин айы, 2017

Колдонулуучу технологияларга карабастан аналогдук берүүдө жана (же) берүүнүн санариптик пакетинде телерадиоканалды жайгаштырууга уруксат берүү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

Аналогдук берүүдө жана (же) берүүнүн санариптик пакетинде телерадиоканалды жайгаштырууга уруксат берүү маселелерин жөнгө салуу максатында, «Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

- Колдонулуучу технологияларга карабастан аналогдук берүүдө жана (же) берүүнүн санариптик пакетинде телерадиоканалды жайгаштырууга уруксат берүү жөнүндө жобо, 1-тиркемеге ылайык;

- Колдонулуучу технологияларга карабастан аналогдук берүүдө жана (же) берүүнүн санариптик пакетинде телерадиоканалды жайгаштырууга уруксат берүү үчүн жыйымдын убактылуу прейскуранты (мындан ары – Убактылуу прейскурант), 2-тиркемеге ылайык.

2. Ушул    токтомдун   1-пунктунда   аталган    Убактылуу прейскурант 2018-жылдын 31-декабрына чейин колдонулары белгиленсин.

3. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги:

- ушул токтомдон келип чыгуучу уюштуруу жана башка чараларды көрсүн;

- колдонулуучу технологияларга карабастан аналогдук берүүдө жана (же) берүүнүн санариптик пакетинде телерадиоканалды жайгаштырууга уруксат берүү үчүн жыйымды караган «Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоорун иштеп чыксын жана белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизсин.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнө жүктөлсүн.

5. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн  кийин күчүнө кирет.

6. Тиркеме

Премьер-министр                                                                          С.Ж.Исаков