КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31 январындагы № 69 токтому

7 Бирдин айы, 2018

Эл аралык асыроо боюнча чет өлкөлүк уюмдардын өкүлчүлүктөрүн Кыргыз Республикасында аккредитациялоо маселелери жөнүндө

         Эл аралык асыроо боюнча чет өлкөлүк уюмдардын өкүлчүлүктөрүн Кыргыз Республикасында аккредитациялоо жол-жоболорун иретке келтирүү максатында, Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодексине, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

         1. Эл аралык асыроо боюнча чет өлкөлүк уюмдардын өкүлчүлүктөрүн Кыргыз Республикасында аккредитациялоонун тартиби жөнүндө жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

         2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын                                6-декабрындагы № 660 “Кыргыз Республикасынын аймагында Кыргыз Республикасынын жарандары болгон балдарды мамлекеттер аралык асыроону ишке ашыруучу чет өлкөлүк уюмдарды аккредитациялоо тартиби жөнүндө” токтому күчүн жоготту деп таанылсын.

         3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнө жүктөлсүн.

         4. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Тиркеме

Премьер-министр                                                                      С.Ж.Исаков