Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарды

24 Бугу, 2018

«Мамлекеттик каттоого тийиш болбогон тамак-аш продукцияларын өндүрүүчү (даярдоочу) өндүрүштүк обьекттерди  эсепке алуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

Сунуш пикирлерди кийинки дарек боюнча жөнөтсөңөр болот: Бишкек ш., Москва көч., 148

Байланыш адам: Абамуслимова  Н. тел. 32-31-30

Тиркеме