Мамлекеттик коргоо иштери боюнча комитети ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарды

4 Кулжа, 2018

«Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн гауптвахталарынын ички тартибинин
эрежелерин бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

Сунуш пикирлерди кийинки дарек боюнча жөнөтсөңөр болот: Бишкек ш., Тыныстанов көч., 207

Байланыш адам: Токсонбаев М.Э.: 66-13-43, upomokr@mail.ru

Тиркеме