КР Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарды

28 Кулжа, 2018

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аскер кызматчыларын медициналык күбөлөндүрүү чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

Сунуш пикирлерди кийинки дарек боюнча жөнөтсөңөр болот: Бишкек ш., Тыныстанов көч., 207

Байланыш адам: Качыбеков Б.О., тел./факс  49 16 06, amanturova74@bk.ru

тиркеме