Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы ЧУА долбоорун коомдук талкууга чыгарат

17 Бугу, 2019

«Банктык эмес финансылык рынок чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдеринеөзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө » Кыргыз Республикасынын токтом долбоору

Жогоруда көрсөтүлгөн долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Чуй пр.,  114.   Арыков Р., тел: 66-63-04,   факс: 66-26-53, e-mail: otdelaudit@mail.ru

тиркеме