Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин 2019-жылдын 23-майындагы № 77 буйругу

7 Кулжа, 2019

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин  2019-жылдын 23-майындагы № 77  «Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин бекитүү жөнүндө» буйругу