КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 27-июнундагы №320 токтому

9 Теке, 2019

2019-2023-жылдарга Кыргыз Республикасында азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу программасын бекитүү жөнүндө

Туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиялык артыкчылыктарын ишке ашыруу, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана Кыргыз Республикасынын азык-түлүк рыногунун ички жана тышкы коркунучтарына ыкчам аракеттерди көрүү максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

-   2019-2023-жылдарга Кыргыз Республикасында азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу программасы (мындан ары – Программа),
1-тиркемеге ылайык;

-   Программаны жүзөгө ашыруу боюнча иш-чаралар планы (мындан ары – Иш-чаралар планы), 2-тиркемеге ылайык;

-   Программанын жүзөгө ашырылышына мониторинг жана баалоо жүргүзүү индикаторлорунун матрицасы (мындан ары – Индикаторлордун матрицасы), 3-тиркемеге ылайык;

-   Программанын Иш-чаралар планынын бюджети (мындан ары – Иш-чаралар планынын бюджети), 4-тиркемеге ылайык.

2. Иш-чаралар планын жүзөгө ашырууга жооптуу министрликтер жана административдик ведомстволор аны аткарууну камсыз кылышсын жана квартал сайын отчеттук мезгилден кийинки айдын 15инен кечиктирбей, тийиштүү маалыматты Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигине берип турушсун.

3. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги:

-   Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги менен бирдикте ушул токтомдон келип чыгуучу зарыл болгон чараларды көрсүн;

-   ар бир кварталдын жыйынтыгы боюнча отчеттук мезгилден кийинки айдын 25инен кечиктирбей, Иш-чаралар планын аткаруунун жүрүшү жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына берип турсун.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын агроөнөр жай комплекси жана экология бөлүмүнө жүктөлсүн.

5. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Премьер-министр                                                                  М.Д.Абылгазиев

Программа

иш-чаралар планы

Индикаторлор

Иш-чаралар планынын бюджети