Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 2019-жылдын 16-июлундагы № 614 буйругу

31 Теке, 2019

“КРнын ИИМдин Академиясынын мамлекеттик кызмат көрсөтүүсүнүн административдик регламентин бекитүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем чыгаруу укуктарын Кыргыз Республикасынын  Ички иштер министрлигине берүүнүн алкагында 2014-жылдын 15-сентябрындагы № 530 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы №85 токтому менен бекитилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн Бирдиктүү реестринин (тизим) 1-главасына ылайык, буйрук кылам:

1. Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн админстративдик регламенти бекитилсин:

-  48-п. Аныкталган квотадан тышкары күндүзгү окуу формасы, бакалавр даярдоо программалары боюнча жогорку кесиптик билим берүүнү сунуштоо (мамлекеттик буйрутма),  1-тиркемеге ылайык;

-  49-п. Аныкталган квотадан сырттан окуу формасы, бакалавр даярдоо программалары боюнча жогорку кесиптик билим берүүнү сунуштоо (мамлекеттик буйрутма), 2-тиркемеге ылайык;

-  51-п. Дистанттык формада билим берүү, бакалавр даярдоо программалары боюнча жогорку кесиптик билим берүүнү сунуштоо (мамлекеттик буйрутма),  3-тиркемеге ылайык;

-  54-п. Аныкталган квотадан тышкары күндүзгү окуу формасы, адистери даярдоо программалары боюнча жогорку кесиптик билим берүүнү сунуштоо (мамлекеттик буйрутма),  4-тиркемеге ылайык;

-  55-п. Сырттан окуу формасы, адистерди даярдоо программалары боюнча жогорку кесиптик билим берүүнү сунуштоо, 5-тиркемеге ылайык;

-  57-п. Дистанттык формада билим берүү, адистерди даярдоо программалары боюнча жогорку кесиптик билим берүүнү сунуштоо, 6-тиркемеге ылайык;

-  60-п. Аныкталган квотадан тышкары күндүзгү окуу формасы, магистр даярдоо программалары боюнча жогорку кесиптик билим берүүнү сунуштоо (мамлекеттик буйрутма),  7-тиркемеге ылайык;

-  61-п. Сырттан окуу формасы, магистр даярдоо программалары боюнча жогорку кесиптик билим берүүнү сунуштоо, 8-тиркемеге ылайык;

-  62-п. Дистанттык формада окутуу, магистр  даярдоо программалары боюнча жогорку кесиптик билим берүүнү сунуштоо, 9-тиркемеге ылайык;

-  65-п. Аныкталган квотадан тышкары Жогорку окуу жайдан кийинки (изденүүчү, аспирант, адъюнктура, докторантура) кесиптик билим берүүнү сунуштоо (мамлекеттик буйрутма),  10-тиркемеге ылайык;

-  66-п. Кошумча кесиптик билим берүүнү сунуштоо 11-тиркемеге ылайык;

-  67-п. Алган адистигинин базасында, кошумча квалификация ыйгаруу менен, жогорку билимине кошумча кесиптик кайра даярдоо, 12-тиркеме ылайык.

2.  Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын начальниги (А.К. Бийбосунов):

2.1. Буйруктун 1-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүнүн административдик регламентин милдеттүү түрдө жетекчиликке алсын.

2.2. Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын кызмат көрсөтүүнүн административдик регламентин Кыргыз Республикасынын ИИМдин атайын сайтына жайгаштырууну камсыздасын.

3. Кыргыз Республикасынын ИИМдин 2018-жылдын 2-июлундагы №640 “Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын кызмат көрсөтүүнүн административдик регламентин бекитүү жөнүндө” буйругу күчүн жоготуу деп эсептелсин.

4. Бул буйруктун аткарылышына жоопкерчилик Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын начальниги, милициянын полковниги А.К. Бийбосуновго жүктөлсүн.

5. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин биринчи орун басары, милициянын генерал-майору С.А. Омурзаковго жүктөлсүн.

6. Ушул буйрук расмий жарыяланган күндөн он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

7. Буйрук тиешелүүлөргө жарыялансын.

 Министр 

милициянын генерал-майору                                                      К. Джунушалиев