КР Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин 2019-жылдын 23-июлундагы № 01-7/269 буйругу

13 Баш оона, 2019

“Кыргыз Республикасында жылуулук жабдуу системаларына технологиялык кошуу эрежелерин бекитүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 15-сентябрындагы № 530 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү жөнүндө” токтомуна ылайык, Жылуулук жабдуучу ишканалардын жана уюмдардын ченемдик укуктук базасын жана жылуулук энергиясынын жаңы жана реконструкциялануучу керектөөчүлөрүнүн жылуулук жабдуу системаларына кошулуу механизмин өркүндөтүү максатында буйрук кылам:

  1. Тиркелген Жылуулук жабдуу системаларына технологиялык кошуу эрежелери Тиркемеге ылайык бекитилсин.
  2. Ушул буйрук Кыргыз Республикасынын юстиция министирлигине Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн жиберилсин.
  3. Ушул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күндөн кийин күчүнө кирет.

Төрага                                                     Э. К. Осмонбетов

Эрежелер