КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 463 токтому

10 Аяк оона, 2019

Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарын аныктоо жана тизмесин бекитүү тартиби жөнүндө   жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 90-беренесине, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 17-беренесине жана “Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

  1. Төмөнкү тиркелгендер бекитилсин:

-       Кыргыз Республикасынын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чек ара аймактарын аныктоо жана тизмесин бекитүү тартиби жөнүндө жобо,   1-тиркемеге ылайык;

-       Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарынын тизмесине киргизүү үчүн сунушталуучу калктуу конуштар жөнүндө маалымат топтоо боюнча форма, 2-тиркемеге ылайык.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 Премьер-министр                                                             М.Д.Абылгазиев

тиркеме