Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2019-жылдын 26-августундагы № 90-П буйругу

18 Аяк оона, 2019

“Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан               көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик                   регламенттерин бекитүү тууралуу”

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 16-январындагы № 26 токтому менен бекитилген мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин иштеп чыгуунун жана оптималдаштыруунун тартиби жөнүндө Жобого, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы №530 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүп берүү жөнүндө” токтомуна ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2017-жылдын 29-декабрындагы №169-П буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинде Башкаруунун коррупцияга каршы моделин киргизүү боюнча 2018-жылга карата жаңыланган иш-чаралардын планын ишке ашыруу жана Кыргыз Республикасынын салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кодексинин ченемдерине ылайык келтирүү  максатында

                                                             БУЙРУК КЫЛАМ:

1. Төмөнкүлөр:

- Окуу борбору тарабынан “Кошумча кесиптик билим берүү” мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн Административдик регламенти 1-тиркемеге ылайык;

- Баалуу металлдар департаменти тарабынан “Баалуу металлдардан жасалган зергердик жана башка тиричилик буюмдарын пробалоо жана эн тамгалоо” мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн Административдик регламенти 2-тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борбору

(Э.Д. Турдумамбетова), Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Баалуу металлдар департаменти (К.М. Мадумаров) ушул буйруктун 1-пунктуна жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн Административдик регламентине ылайык иш алып барсын.

3. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борбору

(Э.Д.Турдумамбетова):

-   ушул буйрукту катталган күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде “Эркин-Тоо” гезитине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Финансы министрлигинин расмий сайттарына мамлекеттик жана расмий тилдерде жарыяласын;

- бул буйруктун көчүрмөсүн расмий жарыяланган күндөн баштап үч жумуш күнүнүн ичинде мамлекеттик реестерге каттоо үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн;

-   бул буйруктун көчүрмөсүн үч жумуш күнүнүн ичинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жөнөтсүн.

4. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Финансы министринин орун басары А.К. Азимовго жүктөлсүн.

5. Бул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.