Министерство труда, миграции и молодежи КР выносит на общественное обсуждение проекты НПА

1 Чын куран, 2014

 

«Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө