КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 594 токтому

23 Аяк оона, 2011

Адвокаттардын мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүү боюнча эмгегине акы төлөөнүн тарифтерин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө» Мыйзамына ылайык, жарандардын квалификациялуу юридикалык жардам алууга болгон ажыратылгыс укуктарын камсыздоо максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:
1. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды алуу үчүн зарыл болгон жылдык эң төмөнкү кирешенин денгээли «Кыргыз Республикасында эң төмөнкү эмгек акы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасынын тиешелүү жылга карата  республикалык бюджети жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен жыл сайын бекитилүүчү эң төмөнкү эмгек акынын жыйырма эсе өлчөмүндө белгиленсин.
2. Адвокаттын мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүү боюнча эмгегине акы төлөөнүн төмөнкүдөй тарифтери белгиленсин:
- шектүү адамды түнкүсүн, майрам жана эс алуу күндөрү кармаганда  юридикалык жардам көрсөтүү үчүн – 400 сом;
- шектүү адамды күндүз кармаганда юридикалык жардам көрсөтүү үчүн – 200 сом;
- адвокаттын кылмыш-жаза ишине киришкени үчүн (кайрылуучунун мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүүгө статусу бекитилгенге чейин) – 500 сом;
- тергөө маалында көрсөтүлгөн юридикалык жардам үчүн – 1000 сом;
- соттун I инстанциясында көрсөтүлгөн юридикалык жардам үчүн – 1000 сом;
- соттун II инстанциясында көрсөтүлгөн юридикалык жардам үчүн – 1000 сом;
- көзөмөлдөө инстанциясында көрсөтүлгөн юридикалык жардам үчүн – 500 сом.
Белгиленген тарифтер адвокаттын укуктук жардам көрсөтүүгө байланышкан бардык чыгымдарын камтыйт (транспорттук, иш сапарлык жана башка).
3. Тиркелген: Адвокаттын мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүү боюнча эмгегине акы төлөөнүн тартиби бекитилсин.
4. Адвокаттардын мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүү боюнча кароосундагы кылмыштык иштердин саны календардык айдын ичинде 10 дон ашпастыгы белгиленсин.
5. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги:
- адвокаттардын мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүү боюнча эмгегине акы төлөөнү 2011-жылдын республикалык бюджетинде каралган каражаттын чегинде каржыласын;
- жыл сайын республикалык бюджеттин долбоорунда адвокаттардын мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүү боюнча эмгегине акы төлөө үчүн каражатты мындай жардамды алуу үчүн зарыл жылдык кирешенин денгээлин, жана ушул токтомдун 2-пунктунда каралган адвокаттын эмгегине акы төлөөнүн тарифтерин эске алуу менен караштырсын.
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын                     24-майындагы «Адвокаттын эмгек акысын республикалык бюджеттин каражатынын эсебинен төлөөнүн тартибин бекитүү жөнүндө» № 306 токтому күчүн жоготту деп эсептелсин.
7. Бул токтом жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Премьер-министр            А.Атамбаев

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын «___» ___________
№ ___ токтому менен
бекитилген

Адвокаттардын мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүү боюнча эмгегине акы төлөөнүн
ТАРТИБИ

 1. Бул, Адвокаттардын мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүү боюнча эмгегине акы төлөөнүн тартиби (мындан ары – Тартип) Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 40 жана 99-беренелеринин, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 45 жана 46-беренелеринин, «Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин жана «Адвокаттык иш жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын негизинде, мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөткөн адвокаттын эмгек акысын төлөө тартибин жана шарттарын аныктоо максатында иштелип чыккан.
2. Бул Тартип Адвокаттардын мамлекеттик реестрине кирген жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги менен мамлекет кепилдеген  юридикалык жардамды көрсөтүү боюнча келишим түзгөн адвокаттарга карата колдонулат.
Мамлекет кепилдеген  юридикалык жардамды көрсөтүү жөнүндө келишимдин формасын Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги аныкталган тартипте бекитет.
3. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды (мындан ары – МКЮЖ) алууга юридикалык жардам алуу үчүн керектүү жылдык кирешеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген эң төмөнкү киреше деңгээлинен ашпаган Кыргыз Республикасынын жарандары укуктуу.
Эгерде ал адамдын карамагында багуусундагы адамдар бар болсо жана/же ал адам үй-бүлөнүн багуучусу болсо, анда мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү маселесин чечүүдө үй-бүлөнүн жан башына карата орточо жалпы кирешеси эсепке алынат.
Ошондой эле, юридикалык жардам алуу үчүн зарыл болгон жылдык кирешенин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген деңгээлин эсепке албастан юридикалык жардамды алууга төмөнкүлөр укуктуу:
- жашы жете электер;
- майыптыктын 1 жана 2-тобундагы адамдар;
- сүйлөө, угуу, көрүү функциялары олуттуу бузулган, психикалык оорулардан жапа чеккен адамдар;
- өзгөчө оор кылмыш жасады деп шектелген, айыпталган адамдар;
- жумушка орноштуруу кызматында эсепте турган жумушсуздар;
- мөөнөттүү кызматтагы аскер кызматчылары.
4. Адвокаттын эмгек акысы төмөнкүдөй учурларда төлөнөт:
- шектүү адамды түнкүсүн, майрам жана эс алуу күндөрү кармаганда юридикалык жардам көрсөткөнү үчүн;
- шектүү адамды күндүз кармаганда юридикалык жардам көрсөткөнү үчүн;
- адвокаттын кылмыш-жаза ишине киришкени үчүн (кайрылуучунун Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүү боюнча статусу ырасталганга чейин) – кепилденген төлөм;
- тергөө маалында көрсөтүлгөн юридикалык жардам  үчүн;
- соттун I инстанциясында көрсөтүлгөн юридикалык жардам  үчүн;
- соттун II инстанциясында көрсөтүлгөн юридикалык жардам  үчүн;
- көзөмөлдөө инстанциясында көрсөтүлгөн юридикалык жардам  үчүн;
- эгерде мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү маалында адвокат алмаштырылса же координатор мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүүнү токтотуу тууралуу чечим кабыл алса, адвокаттын эмгек акысы кылмыш-жазыкты сот өндүрүшүнүн иш жүзүндө аткарылган көлөмү боюнча төлөнөт.
Адвокаттын Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна чегерүүлөрү жана адвокаттын киреше салыгынын кармалышы Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.
5. Жумшалган чыгымдарды адамдарды коргоо боюнча мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү үчүн төлөнгөн чыгымга киргизүү үчүн негиз болуп төмөндөгүлөр саналат:
- координатордун юридикалык жардам көрсөтүү боюнча адвокатты дайындоо жөнүндө чечими;
- адвокаттын мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүүгө катышкандыгын ырастаган тергөөчүнүн токтому, судьянын (соттун) аныктамасы. Тергөөчүнүн токтому жана судьянын (соттун) аныктамасы адвокаттын арызынын негизинде чыгарылат;
- мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды алып жаткан адам (мындан ары – жардам алуучу) менен адвокаттын ортосунда Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги бекиткен форма боюнча түзүлгөн келишим. Мындай келишимди түзүүгө социалдык камсыздоо мекемесинин аз камсыздык статусун ырастаган маалымкаты негиз болот.
6. Адвокаттын мамлекет кепилдеген юридикалык жардам берүүгө катышкандыгын ырастаган тергөөчүнүн токтомунда, судьянын (соттун) аныктамасында төмөнкүлөр көрсөтүлөт:
- тергөө органынын же соттун аталышы;
- адвокаттын аты жөнү;
- шектелген, күнөөлөнгөн, айыпталган адамдын аты жөнү;
- иштин номери;
- адвокат катышкан, ушул Тартиптин 4-пунктунда көрсөтүлгөн тергөө же соттук процесстин стадиясы;
- аны түзгөн күн.
7. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөткөнү үчүн адвокаттын эмгек акысы Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги же анын аймактык органдары тарабынан төлөнөт.
Адвокаттын эмгек акысын төлөө үчүн тергөөчү, сот токтомду/аныктаманы (үч нускада) чыгарат. Анын бири Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине же анын аймактык органына, экинчи нускасы иштин материалдары менен чогуу тиркелет, үчүнчүсү адвокатка берилет.
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги же анын аймактык органдары тапшырылган документтердин негизинде 10 күндүк мөөнөттө адвокаттын мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөткөнү боюнча сумманы аныктап жана төлөп беришет.
8. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды алуучу мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды алуу үчүн киреше деңгээли жана социалдык абалы тууралуу так эмес жана толук эмес маалыматтарды, документтерди берсе мамлекет кепилдеген юридикалык жардам берүү токтотулуп, юридикалык жардам берүүгө кеткен чыгым жардамды алуучудан өндүрүлөт.
Жардам алуучу чыгымды төлөөдөн баш тартса, координатор мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды алууга байланышкан мамлекеттик чыгымды соттук тартипте өндүрүп алуу үчүн прокурорго жазуу жүзүндө маалымат жиберет.