КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 589 токтому

23 Аяк оона, 2011

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 26-мартындагы N 169 “Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүүнүн шарттары жана тартиби жөнүндө жобону бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерин күчүн жоготту деп табуу жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Менчиктештирүү процессин тездетүү жана “Кыргыз Республикасынын 2011-жылга республикалык бюджети жана 2012-2013-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген, мамлекеттик мүлктү менчиктештирүүдөн алынчу акча каражаттын бюджетке өз убагында жана толук түшүүсүн камсыздоо максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 26-мартындагы № 169 “Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүүнүн шарттары жана тартиби жөнүндө жобону бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерин күчүн жоготту деп табуу жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүүнүн шарттары жана тартиби жөнүндө тиркелген жободо:
- 7-пунктунун үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
“Кыргыз Республикасы үчүн стратегиялык мааниге ээ объекттерди менчиктештирүү жана баалоо процессин жүргүзүүдө Менчиктештирүү боюнча комиссиянын курамына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары же жергиликтүү кеңештин депутаттары, бизнес жамааттын жана жарандык сектордун өкүлдөрү киргизилет.”;
алтынчы абзацындагы “мамлекеттик менчиктеги объекттердин” деген сөздөр “Кыргыз Республикасы үчүн стратегиялык мааниси бар объекттердин” деген сөздөргө алмаштырылсын;
жетинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
“Менчиктештирүү боюнча комиссияда мамлекеттик менчиктин наркын баалоо жөнүндө отчёт, ал отчётко рецензия (эгер бар болсо) каралат, объекттин баа берилген наркы жана баасы жөнүндө корутунду түзүлөт.”;
- 21-1-пунктта:
үчүнчү абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
“Кыргыз Республикасы үчүн стратегиялык мааниге ээ объекттерди менчиктештирүү жана баалоо процессин жүргүзүүдө Баалоо боюнча комиссиянын курамына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары же жергиликтүү кеңештин депутаттары, бизнес жамааттын жана жарандык сектордун өкүлдөрү киргизилет.”;
бешинчи абзацындагы “Мамлекеттик менчикте турган объекттерди” деген сөздөр “Кыргыз Республикасы үчүн стратегиялык мааниси бар объекттерди” деген сөздөргө алмаштырылсын;
алтынчы абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
“Баалоо боюнча комиссияда мамлекеттик менчикте турган объекттин  наркын баалоо жөнүндө отчёт, ал отчётко рецензия (эгер бар болсо) каралат, объекттин баа берилген наркы жана баасы жөнүндө корутунду түзүлөт. Баалоо боюнча комиссия корутундуну (отчётту) мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү жана башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кароого жиберет”;
сегизинчи абзацы күчүн жоготту деп эсептелсин.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын экономика жана стратегиялык өнүктүрүү бөлүмүнө тапшырылсын.

Премьер-министр                                    А.Атамбаев