Министерство труда, миграции и молодежи КР выносит на общественное обсуждение проект НПА

30 Кулжа, 2014

2014-2015 окуу жылына окутуу тармактардын тизмесин жана бюджеттик орундарга кабыл алына турган окуучулардын санын бекитүү жѳнүндѳ