Министерство транспорта и коммуникаций КР выносит на общественное обсуждение проект НПА

1 Теке, 2014

«Кыргыз Республикасында санариптик телерадиоберүүлөргө өтүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 2-ноябрындагы токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу