Социальный фонд КР выносит на общественное обсуждение проект НПА

3 Теке, 2014

2013-жылга Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчет тууралуу