Министерство социального развития КР выносит на общественное обсуждение проект НПА

7 Теке, 2014

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 7-декабрындагы №813 “2013-2016-жылдарда Кыргыз Республикасынын интернат тибиндеги балдар мекемелерин башкарууну жана каржылоону оптималдаштыруу жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө