Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики выносит на общественное обсуждение проект НПА

10 Теке, 2014

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Айыл чарба жаныбарларын жасалма уруктандыруу боюнча республикалык «Элита» асыл-тукум станциясы» мамлекеттик мекемесинин Жобосун бекитүү жөнүндө»