Министерство экономики КР выносит на общественное обсуждение проект НПА

9 Теке, 2014

«Глобалдык деңгээлде макулдашылган Кыргыз Республикасындагы химиялык заттардын коркунучтуулугун классификациялоо жана маркалоо тутумунун (ГМТ) негизинде химиялык заттардын коркунучтуулугун классификациялоо тутумун жана маалымдоо элементтерин киргизүү жөнүндө»