Министерство финансов КР выносит на общественное обсуждение проект НПА

9 Теке, 2014

“Конфискацияланган, ээси жок жана мурастоо укугу боюнча мамлекетке өткөрүлүүчү мүлктү эсепке алуу, баалоо жана сатуу тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу”