Министерство экономики КР выносит на общественное обсуждение проекты НПА

10 Теке, 2014

«Кыргыз Республикасынын Бажы кодексинин талаптарын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 11-мартындагы №123 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө