Министерство экономики КР выносит на общественное обсуждение проект НПА

23 Теке, 2014

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө»