Министерство труда, миграции и молодежи КР выносит на общественное обсуждение проект НПА

23 Теке, 2014

“Өндүрүштүк жаракаттын натыйжасында ден соолугуна зыян келтирилгендиги үчүн жана баккан адамынан айрылган үй-бүлөлөргө компенсацияларды эсептөө үчүн эсептешүү көрсөткүчүнүн өлчөмүн белгилөө жөнүндө”