Министерство финансов КР выносит на общественное обсуждение проект НПА

8 Баш оона, 2014

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдык актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу»
АРВ