Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР выносит на общественное обсуждение проект НПА

19 Баш оона, 2014

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 15-январдагы № 9 «Кооптуу калдыктардын классификаторун жана калдыктардын кооптуулук классын аныктоо боюнча методикалык сунуштарды бекитүү жөнүндө» токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»

«Кыргыз Республикасындагы жер астындагы сууларды коргоо жөнүндөгү» Жобону бекитүү туурасында»