Мамлекеттик тейлөөлөрдүн жаңы стандарттары тууралуу видеоролик

16 Бештин айы, 2014

Кыргыз Республикасынын жарандарын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик тейлөөнү сунуштоо тутумун жакшыртуу жаатындагы жүргүзүп жаткан иштери тууралуу маалымдоо боюнча маалыматтык кампаниясынын алкагында мамлекеттик тейлөөлөрдүн жаңы стандарттары жөнүндө видеороликти сунуштайбыз.