2015-2018-жылдардын мезгилинде укуктук агартуу жана укуктук маданиятты көтөрүү боюнча Стратегиянын долбоорун иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык жумушчу топту түзүү жөнүндө КР юстиция министрлигин буйругу

24 Бештин айы, 2014

2015-2018-жылдардын мезгилинде укуктук агартуу жана укуктук маданиятты көтөрүү боюнча Стратегиянын долбоорун иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык жумушчу топту түзүү жөнүндө буйрук