Кыргыз Республикасы “Ишкердик жүргүзүү” эл аралык рейтингинде 189 өлкөдөн 67-орунду ээлеп, өз позициясын жакшыртты

5 Чын куран, 2016

2015-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасы “Ишкердик жүргүзүү” эл аралык рейтингинде 189 өлкөдөн 67-орунду ээлеп, өз позициясын жакшыртты.

Бир жылдын ичинде Кыргыз Республикасы 35 позицияга көтөрүлүп, 102-орундан 67-орунга секирик жасады. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын рейтинги “Кредит берүү” жаатындагы реформалардын эсебинен жакшырып, 28-орунду ээледи.

Ошону менен бирге эле “Менчикти каттоо” индикатору жакшырды, ал дүйнөдөгү мыктылардын бири жана КМШга мүчө өлкөлөрдүн жана региондун биринчиси болуп – 189 өлкөнүн ичинде 6 орунду ээледи. Бул индикатор боюнча мүлктү чектөөнүн жоктугу жөнүндө сертификатты берүүнүн онлайн-жол-жобосун киргизүү жолу менен менчикти берүү процесси жөнөкөйлөтүлгөн.

Глобалдуу атаандашууга жөндөмдүүлүк индекси боюнча 2015-жылы Кыргыз Республикасы 121-орундан 108-орунга 13 позицияга көтөрүлүп, өз көрсөткүчтөрүн кыйла жакшыртты. Бул рейтингде өлкөнүн көрсөткүчтөрүнүн жогорулашы макроэкономикалык чөйрөнү турукташтыруу жаатында жүргүзүлгөн реформалардын, мамлекеттик мекемелерди оптималдаштыруунун жана жаңы автомобиль жолдорун куруу жана болгондорун калыбына келтирүү жолу менен инфратүзүмдөрдүн сапатын жакшыртуунун эсебинен болду.

“Экономикалык эркиндик – 2015” ар жылкы рейтингде Кыргыз Республикасы 151 өлкөнүн ичинен 82-орунду ээлеп, өз позициясын 13 пунктка жакшыртты. Баалоонун жалпы жогорулашы инвестициялык, акча-кредиттик эркиндик жана мамлекеттик чыгымдарды контролдоо жаатында олуттуу жетишкендиктерди чагылдырат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

Аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү